Naturreservat

Björkberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Björkberget är ett fint exempel på en äldre, lövrik skog som har vuxit upp efter en skogsbrand. Den senaste branden härjade i området för ungefär 200 år sedan. I fuktigare områden finns äldre träd som överlevde branden. I norra delen finns en lättvandrad, torr tallskog med flera små klarvattentjärnar. Området är 2,6 kvadratkilometer stort.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kommunikationer

Björkberget ligger 16 kilometer sydväst om Vuollerim. Strax söder om Kåikul går en väg västerut längs Görjeån. I höjd med Övre Görjeå går en skogsbilväg över ån och mot reservatet.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner