Naturreservat

Asumamaa

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Asumamaa är en liten bit bevarad urskogsrest i ett annars brukat landskap. Trots sin ringa storlek rymmer reservatet både hällmarkstallskog och en lövrik och högproduktiv granskog med en mängd örter. Området är 0,7 kvadratkilometer stort.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2016

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Kommunikationer

Reservatet ligger i Övertorneå kommun. Det kan nås från allmän väg mellan byarna Littiäinen och Salmi cirka 10 kilometer västsydväst om Hedenäset. Reservatets norra gräns ligger cirka 550 meter söder om den allmänna vägen.

Hitta hit

Reservatet kan nås från allmän väg längs sträckan mellan byarna Littiäinen och Salmi cirka 10 kilometer västsydväst om Hedenäset. Reservatets norra gräns ligger cirka 550 meter söder om den allmänna vägen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • elda
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller att skada växt- och djurlivet. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner