Harren får ny lekplats i Motala ström

Bilder

  • Foto: Bengt Andræ
  • Harrlek
    Harrlek

Harren får ny lekplats i Motala ström

17 oktober lägger vi i nytt lekgrus till harren vid Gamla Strömbron. Det innebär att bron tillfälligt stängs av för trafik mellan klockan 09.00 – 12.00.

Vid Gamla Strömbron koncentreras vattenflödet på grund av bropelare vilket får till följd att vattenhastigheten ökar lokalt. Motala kommun genomför nu ett projekt tillsammans med Motala flugfiskare där vi lägger i nytt lekgrus vid Gamla Strömbron i Motala. Detta görs för att harren ska kunna leka på platsen. Åtgärden kan leda till att vattnet grumlas lite under själva iläggningen. Sportfiskarna har bidragit med 60 000 kr och genomför åtgärden på uppdrag av Motala kommun. Motala flugfiskare planerar även att för nästa år sätta ut harryngel eller harr-rom vid denna nyskapade lekplats.

Vad kännetecknar fisken harr? Harren lever främst i strömmande vatten men i viss utsträckning också i sjöar och Bottenviken. Vättern har Sveriges sydligaste naturliga harrbestånd. Oavsett levnadsmiljö föredrar harren kalla och väl syresatta vatten. Vid 3–6 års ålder uppnår den könsmognad och både sjölevande och strömlevande individer leker i regel i rinnande vattendrag. Harren släpper de något klibbiga äggen rakt på bottnen. Kläckningen av romen sker efter 3–4 veckor och inträffar oftast i mitten på juni.

Varför görs denna åtgärd? Sportfiskare och yrkesfiskare har senaste tiden observerat en minskning av harrbeståndet i Vättern. Flertalet mindre vattendrag har på grund av mänsklig påverkan förlorat sin funktion som lekområde för harren i Vättern, ofta på grund av vandringshinder långt ner i systemen.

Motala ström finns omnämnd i flera texter som ett av de viktigaste lekområdena för Vätterharr innan vattenkraftens utbyggnad. Harren finns i Kärsbyån strax utanför Motala men i Motala ström finns inga säkra observationer av harr i nutid.

Sik har observerats i strömmen under höstarna och sannolikt leker den runt Gamla Strömbron. Den sjölevande siken som leker i strömmande vatten har liknande preferenser som harren och kommer också gynnas av denna åtgärd.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öppna detta i appen