Lämna synpunkter för att göra Motalas naturkarta ännu bättre!

Bilder

Hej Naturkartananvändare!

Naturkartan har nu funnits i ca 1,5 år! Det är glädjande att hela 17 olika organisationer (bland annat Norrköpings och Linköpings kommuner) använder naturkartan för att presentera besöksvärda natur- och friluftsområden. Motalas naturkarta har nu många användare, och den har sedan starten utvecklats mer och mer.

Nu vill vi gärna få in synpunkter på hur vi kan göra Motalas naturkartan ännu bättre! Har du tankar om vilken information som saknas eller vad du vill ändra? Är vägbeskrivningarna bra? Är det tydligt var man kan parkera eller vad det finns för faciliteter där du vill göra en utflykt? Är det lätt att hitta mer information via länkar? Det är den här typen av frågor vi gärna vill ha er syn på!

Maila synpunkter till henrik.sandberg@motala.se eller kommentera direkt på en plats, led eller område!

Länkar

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öppna detta i appen