Lustigkulle naturreservat

Området ligger norr om Karlsby samhälle invid vägen mot Godegård. Området omfattar en stor skogbevuxen kulle som höjer sig ca 30 m över de omgivande flacka landskapet. Lustigkulle naturreservat är bevuxet med upp till 300-åriga tallar. I de gamla tallarnas glänsande bark finns gott om insektshål från skalbaggar, som efter att ha kläckts och utvecklats inne i veden, ätit sig ut ur den grova barken. Hackspettarnas ivriga letande efter insekterna lämnar spår efter sig i form av hackhål i stående och liggande trädstammar.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Vägbeskrivning: Man kan nå reservatet från väg 34 Borensberg - Motala. Från denna tar man av norrut mot Karlsby som man passerar. Reservatet ligger i direkt anslutning till vägen ca 1 km norr om Karlsby. Närmaste busshållplats ligger vid väg 34.

Kontakta oss

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • 20 naturreservat i Motala kommun

    27 apr

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...