Naturvårdsröjning på Soldatängen

Denna evenemang är från det förflutna

Senaste tillfället var den 12 november 2022 kl 09:30.

Bilder

Årets sista arbetsdag på Soldatängen. Vi förbereder inför adventsbrasan och inför vintern och tar in elaggregat och vattenpump. Fikapausen vid grillplatsen ger utrymme för diskussioner och delgivande av upplevelser från naturen.

Samling vid Soldatängens entré

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öppna detta i appen