Bromossen naturreservat

Reservatet är ca 22 ha och ligger 10 kilometer norr om Kristbergs kyrka i Motala kommun. Området ingår i ett kluster av värdefulla skogsområden som karakteriseras av häll- och myrmosaiker med mager barrnaturskog. Naturvärdena är knutna till de senvuxna granarna, de gamla tallarna och den sparsamt förekommande multnande veden av framförallt tall.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Att göra:
 • Naturreservat
Hitta hit:

Vägbeskrivning: Från Borensberg tag länsväg 211 norrut, efter ca 15 km sväng vänster vid Hättorp. Följ denna väg ca 5 km, tag sedan vänster och kör i drygt 3,7 km söderut. Reservatet ligger sedan på vänster sida om vägen (öster om vägen).

Kontakta oss

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • 20 naturreservat i Motala kommun

  27 apr

  I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...

 • Vandra genom naturreservaten vid Fågelmossen

  11 jun

  En vandringsled gör en slinga runt fyra naturreservat i området vid Fågelmossens naturreservat. Det är enkelt att ta kortare rundor, men om man vill kan man gå hela sträckan som går genom Fågelmossen NR, Hästtumla NR, Stora Boda NR och Bromossen NR. Totalt finns 1,2 mil sammanhängande led. Leden är uppmarkerad med orange färg, och det finns längsmed vägen pilar som visar vart man ska ta vägen. På vägen finns det ett antal rastplatser och vindskydd. Det finns en ledkarta so...