Gösslundaleden

Gösslundaleden är en drygt 7 km lång vandringsslinga som börjar och slutar vid parkeringen mittemot infarten till Gösslunda by. Leden är markerad med stenrösen som visar dig vägen.

Gösslundaleden är relativt lättgången med mestadels lågväxande vegetation. Du följer kalkstensrösen och passerar fem stättor. Efter snösmältning och kraftiga regn kan vissa partier vara vattendränkta och stövlar är att föredra.

Utgå från parkeringen vid Gösslunda by, längs väg 939, och gå slingan motsols. Leden passerar genom en smal ridå av enbuskar och över en stätta, varefter två gravrösen kan skönjas. Efter att ha passerat det första gravröset kommer du fram till Rörkällan. Här finns ett stenbord lämpat för en stunds vila. Vidare förbi nästa gravröse når du fram till en ås som tar dig fram till ett flyttblock, där leden delar sig. Här kan du gå vidare på Örnkulleleden norrut, eller fortsätta vidare på Gösslundaleden. Skyltar och informationstavla finns här. Vidare på Gösslundaleden kommer du fram till en ås som tar dig till mittmuren. Därefter öppnar sig ett stort hällalvar, där kalkstensflisan går i dagen. Leden går vidare på den östra sidan av mittmuren, där du i kalkstenshällen kan se så kallade karstsprickor. På vägen tillbaka mot parkeringen passeras en på försommaren blomsterrik äng.

Fakta

Unik natur

Leden uppvisar mycket av alvarets olika särarter. Här finns ett större hällmarksalvar med karster, en så kallad svinrygg, en källa, gravrösen samt inte minst en fantastisk blomsterprakt. På alvaret ligger en mängd både större och mindre stenar/flyttblock av bland annat granit som under istiden följde med isens framfart för att sedan falla av här.

Svinrygg: En ås som uppstått genom att den underliggande alunskiffern trängt igenom kalkstenens svaghetszoner och lyft upp denna.

Karster: Sprickor i kalkstenshällen. Här trivs bland annat den sällsynta klipplöken.

Gammal färdväg

Intill en källa finns ett stenbord med stenbumlingar att sitta på, en härlig plats för en fikarast. En del av leden följer en mycket gammal färdväg som en gång gått mellan Resmo och Triberga.

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
Faciliteter:
  • Rundslinga
Längd: 7.0 km

Kontakta oss

Matheus Tholin

0485-474 92