Rinnebäcksravinen

När den senaste inlandsisen smälte grävde smältvattnet fram Rinnebäcksravinens slingrande form. Historiskt har ravinen använts som fägata för att föra betesdjur till och från betesmarkerna och idag används området för rekreation och naturupplevelser, även om besökaren fortfarande får dela platsen med betesdjuren. Väl nere i dalgången är det lätt att föras tillbaka till forna tider och njuta av vattnets porlande och blommorna i backen.

Terrängen är brant och svårtillgänglig, men den intilliggande cykelbanan på den södra sidan samt en klippt gräsremsa på den norra sidan gör det möjligt för de flesta att få uppleva områdets charm. För den som tar sig ner i själva dalgången rekommenderas ordentliga skor – efter regn är stövlar eller rejäla kängor att rekommendera.

> Mer information samt föreskrifter (Länsstyrelsen Skåne)

> Kort info om allemansrätten (Lund kommun)

Fakta

Rinnebäcksravinen utgör en rest från forna tiders betesdrift. Dalgången användes länge som fägata för att föra betesdjuren till och från betesmarkerna och betet har satt sin prägel på floran. Än idag betas området, vilket upprätthåller artsammansättningen med växter som mandelblomma, jordtistel och busktörne. Även buskarna och träden är typiska för äldre tiders hagmarker med spridda individer av bland annat vildapel, sötkörsbär, hagtorn och ek – vegetation som i sin tur gynnar fåglar som törnsångare och hämpling. Delar av området domineras av en näringsgynnad flora med bland annat knylhavre, hundäxing, hönsarv och vitklöver.

Området är även geologiskt intressant. Nere i ravinen blottar sig lerig nordostmorän som hålls synlig genom naturlig erosion – det här är ett av få områden sydvästra Skåne med naturliga skärningar av denna typ.

Att göra:
 • Naturreservat
Kommunikationer:

De närmaste busshållplatserna är Ministervägen och Excellensen. På Skånetrafikens hemsida eller app kan du söka efter lämplig resväg.

Kontakta oss

Lunds kommuns medborgarcenter (länk för e-post)

Besöksadress: Brotorget 1, 221 00 Lund. Telefonnummer: 046-359 50 00.

 • Lunds tio främsta naturupplevelser

  14 jul

  Välkommen ut till bokskogar, raviner och våtmarker, till Skånes bästa fågellokaler och en av Sveriges äldsta nationalparker. Här väntar upplevelser, utsikter och djurliv vare sig du kommer när bokskogarnas grönska är som en grön viskning mellan träden, när sommaren bjuder på blommor av alla slag eller en klar höst- eller vinterdag. Här får du tips på tio underbara naturupplevelser i Lunds kommun. DALBY SÖDERSKOG Med myllrande mångfald och slingrande stigar genom grönskan ä...

 • Hemnära naturupplevelser

  14 jul

  I Lunds kommun behöver du inte ta bilen för att få naturupplevelser – du har ofta flera härliga områden en promenad eller cykeltur bort. Här kommer tips på sju områden att upptäcka under hemestern. SANKT HANS BACKAR Soptippen som blev en oas i staden. Här finns ängar, betesmarker, dammar, en skogsträdgård och höga kullar med milsvida utsikter. > Gå direkt till Sankt Hans backar HÖJEÅDALEN Mellan St Lars och Värpinge sträcker sig Höjeådalen – här finns promenadstigar, p...