Stafsäters lövskogar

Stafsäters naturreservat ligger mitt i eklandskapet söder om Linköping. Reservatet består av sex delområden kring Stavsätters herrgård. Här finns inbjudande trädklädda hagmarker med imponerande ekar, men området rymmer även öppnare betesmarker och lundar med ädellöv.

Reservatets entré ligger norr om Stavsätters gård. Här finns en stor besöksparkering med picknickbord och informationsskyltar om reservatet. Härifrån går den markerade reservatsleden Engelska stigen. Leden är ungefär en kilometer lång.

Sommartid betas markerna. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Fakta

Skydd: Naturreservat, Natura 2000
Yta: 59 hektar
Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
 • Naturreservat
Hitta hit:

Kör Brokindsleden söderut mot Sturefors. Sväng höger vid fyrvägskorset efter rondellen vid Sturefors och fortsätt på länsväg 699 mot Stavsätter och Västerby. Efter fem kilometer är du framme vid naturreservatets entré.

Kontakta oss

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Vill dit
Var där
Kommentera
 • Annika Lindblad

  väldigt fint ställe! öppet, vackra ekar och vatten. gick bra med barnvagn!

  ungefär ett år
 • Pascal

  promenera från Stavsäter västerut, till lilla naturreservatet, och längs persbo och Söderhult tillbaka. Grusvägar. Jättefint

  ungefär 2 år