Naturreservat

Vakö myr, Naturreservat

Naturreservat

5 av 5 stjärnor 5,0 (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Den stora Vakö myr är en av de största kalmyrarna i södra Sverige. Den öppna ytan är hela sex kvadratkilometer stor och helt unik såhär långt i söder.

Under slutet av 1700- och 1800-talen, när all odlingsbar mark behövdes till den ständigt växande befolkningen, bosatte sig torpare på de tre största öarna: Flatön, Lundholmen och Kullen. Här bodde folk till så sent som för hundra år sedan. Idag finns inga byggnader kvar men du kan fortfarande se spår av husgrunderna. I södra delen av myren höll man på med torvtäkt fram till 1950. Många av de vattenfyllda torvgravarna finns kvar. Sommaren 1992 drabbades Vakö myr av en stor brand. I stort sett all skog och övrig vegetation förstördes. Bränder bidrar till att hålla myren öppen, vilket gynnar fåglar som ljungpipare och orre. Myren har ett rikt fågelliv och ett av länets största orrspel. Följ den markerade stigen, två kilometer, som till slut leder ut till Kullen. Där hittar du en fantastisk utsiktsplats med en vy som är ovanlig i Småland.

För mer info om växter och djur i reservatet samt de lokala föreskrifterna se Länsstyrelsens hemsida via länk nedan.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1998

Areal: 969 ha

Karaktär: Högmosse; Kalmyr med fastmarksholmar, kärr och kantskog

Kommun: Älmhult

Ägare: Enskilda och bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd eller stubbar,
 2. framföra eller parkera fordon annat än på därför avsedd och upplåten väg eller plats,
 3. tälta, uppställa husvagn eller husbil,
 4. plocka bär, svampar, ris, örter, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för eget behov,
 5. samla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. störa djurlivet, exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller motsvarande,
 7. elda,
 8. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 9. anordna orienteringar, snitslade spår eller motsvarande,
 10. på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakt

E-postadress

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen