Naturreservat

Skårtaryd urskogs naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gammelskogen i Skårtaryd sätter lätt fantasin i rörelse. Reservatsstigen smyger mellan grova träd och stora stenblock. Vildmarkskänslan är påtaglig och svamp- och bärmarkerna generösa. Mängden döda träd betyder gott om insekter och hackspettar. Både tjäder och orre finns i skogen. Under sommaren blommar linnea längs områdets fantastiska skogsvägar. För mer information om reservatet se länk nedan. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddsår: 1971 och utökning 2019

Areal: 19 ha

Karaktär: Slåtterängar

Kommun: Växjö

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Vägbeskrivning

Skårtaryd urskogs naturreservat ligger cirka 15 kilometer nordost Växjö.

Förordningar

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning, exempelvis genom att borra, måla, mejs­la, eller på annan sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon,
 3. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 4. rida,
 5. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller dylikt,
 6. göra upp eld,
 7. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar med undantag av plockning av bär och matsvamp för husbehov,
 8. samla in insekter, snäckor, eller andra djur,
 9. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 10. tälta.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Kontakt

Adress

Telefon 0470-410 00

E-postadress

Kontaktcenter

[email protected]

Organisationens logotyp

Växjö kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner