Naturreservat

Höö naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Höö naturreservat innehåller en av de mest artrika miljöerna i Småland. Naturen är en mosaik av ängar, åkrar, betesmarker och lövskogspartier. Höö är en ö med broförbindelse till fastlandet. Vid sjön Möckeln har du goda möjligheter för strövtåg och friluftsliv.

I Gustav Vasas jordebok från år 1553 omnämns Höö. Här har förmodligen funnits bebyggelse sedan medeltiden. När andra bönder slutade med ängsslåttern fortsatte familjen Hörberg, som i generationer har brukat Höö, att slå sina ängar. Därför finns ängens flora och fauna kvar och du kan glädja dig åt den rika blomningen. Det går att bo på gården och har man tur finns det lokalt kött till försäljning, läs mer på sagolikahoo.se. Åkrarna och ängarna finns på östra halvan av ön där det näringsrika diabasstråket går. Det är också här som de ädla lövträden och de många örterna trivs som bäst. Diabashöjderna är avgränsade av markerade branter, som på sina ställen är rena bergstup. På grund av den unika floran på Höö gäller inte Allemansrätten. Det finns särskilda regler för detta område – läs informationsskyltar vid naturreservatets parkering och länken nedan till länsstyrelsens hemsida.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära toalett Nära toalett

Fakta

Skyddsår: 1969

Areal: 366 ha, varav landareal 107 ha

Karaktär: Åker, äng, hagmark, lövskog

Kommun: Älmhult

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Vägbeskrivning: Från väg 23 mellan Växjö och Älmhult, tag västerut på väg 124 mot Liatorp och Ljungby. Tag vänster i Liatorp mot Diö. I södra delen av Diö finns skyltning åt höger "Höö 5". Tag av här och följ vidare skyltning mot reservatet. Tillgänglighet: I reservatet finns strövstigar. Orange stig går mest genom skog och betesmark - välj mellan 1 km i söder eller 2 km i norr. Blå stig följer mest befintliga vägar - 2 km och är “barnvagnsvänlig”. Tänk på att inte gå ut på slåtterängarna under våren och fram till dess att höet är bärgat.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbild­ning
 2. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller an­nan liknande anordning
 3. beträda slåtterängarna från den 1 maj tills ängshöet är bärgat
 4. plocka, uppgräva eller på annat sätt skada blommor, mossor, lavar, svampar samt att taga frukter och frön eller att skada vegetationen i övrigt
 5. störa djurlivet (däggdjur och fåglar), till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo, lya, gryt eller motsvarande
 6. samla in insekter, snäckor eller andra djur
 7. släppa hund, katt eller andra djur fritt inom områ­det
 8. tälta eller uppställa husvagn, husbil eller motsvarande utan markägarens medgivande
 9. göra upp eld
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspe­lare och dylikt
 11. framföra motordrivet fordon eller övriga transport­medel annat än på vägen fram till parkeringsplatsen, Anm: Förbudet gäller ej behörig trafik.
 12. parkera annat än på den iordningställda parkeringsplatsen
 13. göra skada på hägnader eller andra anordningar eller lämna stängda grindar eller motsvarande öppna efter passage
 14. landstiga på småöarna (alla i reservatet ingående öar utom huvudön) under den 1 april - 1 augusti
 15. framföra båt med högre hastighet än 5 knop

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Kontakt

E-postadress

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen