Naturreservat

Hedasjön, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Hedasjön ligger mitt emellan Lessebo och Lenhovda. Förutom sjön med öar så ingår mark med barrblandskog, främst tall och myrområden. Hela området har stor betydelse för vilt och fågelliv.

Området är ett småkulligt backlandskap och i reservatet finns två moränryggar. En ligger i den norra delen och en längs Gräsmovikens sydöstra strand. I den gamla skogen finns tallar som är upp till 230 år gamla men också yngre tallskog.

Sväkremossen, söder om Hedasjön, är helt odikad vilket är värdefullt eftersom en stor del av torvmarker i Kronoberg har påverkats av dikning.

I reservatets norra del finns en fornlämning – ett flyttblock med en metallplatta med texten ”Stora Karét”.

Runt Hedasjön finns det en markerad vandringsslinga på cirka 5 km.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2010

Areal: 165 ha

Karaktär: Talldominerad barrskog och myr

Kommun: Uppvidinge

Ägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Parkering

Vid badplatsen (liten, blå skylt) finns parkeringsmöjligheter.

Hitta hit

Hedasjön ligger nära gränsen mot Lessebo kommun. Du når trakten enklast via landsvägen från Herråkra - Bergdala. Från denna visar gul skylt mot Kylleskruv. Strax norr om byn Heda leder en mindre grusväg österut mot Hedasjön.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
  4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på iordningställd parkeringsplats
  5. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att permanent snitsla spår utan tillstånd från förvaltaren
  6. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren
  7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakt

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen