Naturreservat

Göteryd, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Göteryds naturreservat gränsar mot kyrkbyn Göteryd, nära väg 120. I norr möter området sjön Römningen i en lång strand med utsikt över sjön. Naturreservatet har en areal på 100 ha. I området finns en anlagd stig, med spång över de blötaste delarna. Utefter stigen finns informationsskyltar om områdets natur- och kulturvärden. Stig och information är framtaget av Göteryds hembygdsförening i samverkan med kommunen och så kallade LONA-medel.

Läs mer om reservatet och dess innehåll på Länsstyrelsens hemsida via nedan länk.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2019

Areal: 100,5 ha

Karaktär: Barrskog, myr och sjö

Kommun: Älmhult

Ägare: Staten genom Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. (icke-fridlysta bär och matsvamp får plockas för husbehov.)
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad iordningställd parkeringsplats
 6. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats
 7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
 8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd:

 • Vetenskaplig undersökning som omfattar åtgärder reglerade i föreskrifterna 1-8
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål, eller liknande
 • Bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakt

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen