Kulturmiljö

Bökhults hagar

Kulturmiljö

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Bökhults hagar omringade av gärdsgårdar är ett område längs med södra Möckeln. Här betar hästar och får ibland och årstidernas växtlighet klär hagarna till mångas glädje. Här förbi cyklar och går de som är på väg till Bökhults badplats eller ut till båtplatsen och vidare ut på Näset.

En stor del av Bökhult sköts av Bökhults byförening i samverkan med Älmhults kommun sedan ca 1995. Syftet med skötseln är att hålla landskapet öppet och öka den biologiska mångfalden. Betande djur i hagmarker gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar. En betad hage kan innehålla så mycket som 40 olika arter per kvadratmeter.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Kulturmiljö Kulturmiljö

Kontakt

E-postadress

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen