Bjurkärrs strandslinga

Denna vandringsstig är belägen i Alvesta kommun. Markerad med orange färg slingrar stigen fram längs Åsnens strandlinje. Skåda gammal ädellövskog med sällsynta lavar och mossor. Utmed sjön hör du ljudet av rik och frodig fågelsång. Slingan har sin start vid en glänta intill parkeringsplatsen. Längs stigen hittar du smultron, gökärt och mattlummer. För mer information om markerade strövstigar i nationalparken, se länken nedan.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
Längd: 2.6 km
Underlag:

Mindre stig

Backar:

Relativt flackt

Parkering:

Finns i närheten vid entré Bjurkärr

Hitta hit:

Hittas längst ut på Hössön i Alvesta kommun utmed Åsnen.