Fiske

Sommen

Fiske

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Sommen är ett populärt utflyktsmål för bad, fiske, båtliv och kanot och erbjuder friluftsliv och natur med höga värden. Fågellivet är rikt, här finns bl a fiskgjuse, strandskata, storlom, småskrake, lärkfalk samt häger (koloni). Utter förekommer i området. Höstlånke, vattenstäkra, kalmus, blomvass, brunstarr, klubbstarr, krusnate, slamkrypa, vattenskräppa och korsandmat växer i och vid sjön. Makroalgen Nostoc pruniformis förekommer i sjön. Förekommande fiskarter är ål, sjölevande öring, röding, sik, siklöja, nors, gädda, elritsa, mört, lake, abborre, sutare, gös, vimma, braxen, sarv, bergsimpa, gers, småspigg och benlöja.

Aktiviteter och faciliteter

  • Paddling Paddling
  • Fiske Fiske

Hitta hit

Du når Sommen från många platser runt Tranås, exempelvis via Hättebaden, Sommens badplats och från Romanäs naturreservat. Läs mer här till höger.

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Tranås Direkt

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner