Fågelskådning

Liljenäsviken

Fågelskådning

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Liljenäsviken är en extremt grund vik och som erbjuder utmärkta rastmöjligheter för vadarfåglar, framförallt mellan augusti och oktober. Har man tur kan man få se kärrsnäppor, större strandpipare och de vanligaste tringa-arterna som ofta vistas i området. Det finns också vadare såsom småsnäppa och kustpipare. Spovsnäppa, kustsnäppa, och mosnäppa syns vanligen i mindre antal, medan exempelvis myrspov mest ses som förbiflygande och sällan stannar. Av de mer celebra vadarna kan nämnas sandlöpare, roskarl och dubbelbeckasin som setts vid några tillfällen vardera.

I sydöstra delen av viken finns ett litet vassområde som ibland bjuder på rördrom, skäggmes och blåhake samt rastande dvärgbeckasin under senhösten. Vid månadsskiftet april/maj finns det chans att se rastande marina änder som till exempel ejder, bergand, sjöorre, svärta och alfågel. Av mer tillfälliga inslag som observerats här kan nämnas gråhakedopping, stormfågel, glada, jaktfalk, pilgrimsfalk, labb, tretåig mås, skräntärna, svarttärna, alkekung, kungsfiskare, berglärka, större piplärka, skärpiplärka och bändelkorsnäbb. På våren lockar snöfria fält de anländande fåglarna såsom gäss, vipor, ljungpipare och starar. Under vinterhalvåret syns ibland havsörn och kungsörn.

Hela området kring norra Bolmen har stora kvaliteter för fågellivet och områdena Svanaholms ängar, vassvikarna vid Storåns utlopp med angränsande vattenytor och Liljenäsviken är alla värda ett besök.

Aktiviteter och faciliteter

  • Fågelskådning Fågelskådning

Parkering

Det finns ingen parkering i anslutning till viken, som kan vara något svårtillgänglig. Närmaste parkering finns en bit längre bort vid badplatsen Liljenäs, även kallad Hammargårdens badplats.

Vägbeskrivning

För att besöka Liljenäsviken parkerar du vid badplatsen Liljenäs, även kallad Hammargårdens badplats. Från badplatsen finns utsikt över delar av Liljenäsviken (dock inte vadarstränderna) men i apr/maj ligger ofta andflockarna synliga härifrån.

Vadarstränderna i Liljenäsviken ligger ytterligare någon km bort. När du passerat Liljenäs gård (skyltat) får du leta dig ner till stranden genom strandskogen eller via den lilla traktorväg som leder ner till sjön 200 m efter Liljenäs (i en skarp vänstersväng). Det går också att fortsätta förbi Liljenäs 1,1 km tills du kommer till en bäck som rinner under vägen. Följ bäcken på höger sida så når du vadarstränderna efter 400 m.

Kontakt

Adress

Kontaktcenter Värnamo kommun
Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo
Telefon 0370-37 70 00
www.varnamo.se

E-postadress

Kontaktcenter Värnamo kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner