Kulturmiljö

Gravfält, Kärda

Kulturmiljö

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gravfältet i Kärda är 75 x 70 meter och består av cirka 45 fornlämningar, varav 35 högar och cirka 10 runda stensättningar. Högarna är 4–9 meter i diameter och 0,4–1,6 meter höga. En tredjedel av högarna har helt eller delvis en kantränna. De runda stensättningarna är 3–12 meter i diameter och är 0,1–0,8 meter höga. De flesta av gravarna är täckta med torv.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Kulturmiljö Kulturmiljö
  • Forn-/kulturminne Forn-/kulturminne

Parkering

Parkering finns vid Kärda skola på Kärdavägen.

Hitta hit

Söder om Riksväg 27. Kärdavägen, infarten till Kärda samhälle.

Föreskrifter

Gravfältet är en fornlämning och omfattas av kulturmiljölagen. Kap 2, § 6. Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Lag (2013:548).

Kontakt

Adress

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se

E-postadress

Kontaktcenter Värnamo kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Värnamos Naturkarta

Värnamos Naturkarta

Öppna detta i appen