Naturreservat

Ekbergsparkens naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Ekbergsparken är ett lövskogsområde inne i Tranås stad. Området är helt omgivet av bebyggelse utom längst i söder, där Svartån utgör gräns. Skogen består främst av ek, björk och hassel. Ekarnas håligheter och skrymslen är fina boplatser åt flera fågel- och däggdjursarter. Terrängen är bergig och kuperad och genom parken går små vägar och stigar. I den norra delen av parken ligger Holavedens hembygdsgård och Tranås vandrarhem. Hembygdsgården omfattar ett stort antal byggnader hitflyttade från trakten kring Tranås och Sommen. Mitt i anläggningen ligger prästgården från Norra Vi, en salsbyggnad från 1700-talet. Därtill finns bland annat Ljungstugan (en mindre ryggåsstuga, troligen från tidigt 1700-tal), Hagströmska gården (en borgargård från det gamla Lövstad) samt Soldattorpet Blankhemmet

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Hitta hit

Åk Storgatan söderut i Tranås. ta av vid Ekliden så ser du snart Ekbersgparken till höger. Sväng höger upp mot Hembygdsgården där det finns gott om parkeringsplatser.

Kontakt

E-postadress

Tranås Direkt

tourist.office@tranas.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen