Naturreservat

Blåsippekullens / Åminne naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Fornåkermarker och bebyggelselämningar visar att Åminne varit bebott under mycket lång tid. Gamla Åminne mellan sjöarna omges av äldre odlingsmark, våtmarker, löv- och blandskog. Här finns också en hedbokskog med 150-200-åriga träd och mycket rika bestånd av blåsippor, den så kallade blåsippekullen.

Vid naturreservatet finns det en parkering med soptunna och informationstavla. En vandringsled på cirka 1-1,5 km går genom hagmarkerna ned mot sjön och i den vackra bokskogen.

I reservatet har vi haft problem med att vildsvin har bökat upp stora delar av betesmarken. Länsstyrelsen har satt upp ett nätstängsel för att hindra vildsvinen att komma in, samt gjort en omfattande röjning av sly som vuxit upp i böket. Området är trots vissa skador mycket väl värt ett besök.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Hitta hit

Från Kärda, följ skyltar mot Åminne. Följ den vackra vägen tills du kommer till herrgården i Gamla Åminne. Sväng mot Hånger. Naturreservatet är skyltat från vägen.

Kontakt

Adress

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se

E-postadress

Kontaktcenter Värnamo kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner