Naturreservat

Valletjärnarna

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Valletjärnarnas naturreservat är som en riktig sagoskog, med mjuk mossa och grova tallar. Det finns mycket döda träd, både gamla talltorrakor och granar som multnar på marken. I områdets nordvästra del ligger en vackert belägen skogstjärn. Här är en trevlig plats för en fikapaus.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1946

Storlek: 0,1 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Utgångspunkt för reservatet är Ljungå, fyra mil söder om Kälarne. Från Ljungå är det en knapp mil till reservatet, kör mot Åmyrriset och ta höger över Ljungån, och följ skogsbilvägar mot sydost.

Föreskrifter

Välkommen till Valle­tjärn­arna. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • fälla eller skada växande eller döda träd eller ta bort växter eller växt­delar annat än bär
  • jaga, fånga eller avsiktligt döda djur samt skada eller bortföra ägg och bo
  • medföra hund
  • uppföra byggnad eller utföra odling
  • sätta upp plakat, affisch eller annan störande anordning i annonserings­syfte.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen