Naturreservat

Tysjöarna

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Tysjöarna är ett av länets finaste tätortsnära natur- och friluftsområden.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2013

Storlek: 4,5 km²

Kommun: Krokom, Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Tre entréer finns att välja på. Norra: följ E14 västerut från Östersund, ta höger i Ås-korset och kör mot Kännåsen. Vägskyltar visar vägen till parkeringen. Södra: följ Tysjövägen i Lugnvik till dess slut. Västra: följ E14 västerut från Östersund, fem kilometer från stan finns en lång avfart med rastplats.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tysjöarnas naturreservat. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • färdas eller uppehålla sig inom område för beträdnadsförbud under perioden 15 april till 31 juli varje år
  • medföra okopplad hund under perioden 15 april till 31 juli varje år
  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, annat än på särskilt angivna platser eller med medhavd ved
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen