Naturreservat

Strangellsbodarna

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I gammelskogen flyter Örån stilla fram. Friden i skogen har flera gånger brutits av skogsbränder och på stubbar och tallstammar finns spår av hela fem skogsbränder. De äldsta tallarna är 200-250 år gamla och ordentligt grova. Att en och annan guckusko hänger läpp i skogen är ett tydligt tecken på kalkrik mark. Mitt i området ligger Strangellsbodarna, en gammal fäbod.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2013

Storlek: 3 km²

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Reservatet ligger knappt en mil nordost om Lit, norr om Östersund. Från väg E45 i Lit tar man av mot Handog. Mellan Örån och Handog svänger man vänster och efter en kilometer kommer ett vägkors. Här ska man ta vänster igen, men eftersom vägen är igenbommad får man lämna bilen och vandra de sista fyra kilometerna till reservatets gräns.

Föreskrifter

Välkommen till Strangellsbodarna. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, annat än med medhavd ved
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner