Naturreservat

Stensjön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Känslan av att vandra där ingen människa på länge satt sin fot är påtaglig. Stensjöbäcken vindlar sig vigt genom landskapet tills den bromsas av bävrarnas fällen. Bromsa upp du med, och njut av en kaffepaus vid någon av de vackert belägna tjärnarna!

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2005

Storlek: 16 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Reservatet ligger åtta mil norr om Strömsund. Från väg 342 mot Gäddedepasserar man Lidsjöberg och tar därefter höger mot Risede. En dryg mil efter Risede går det en skogsbilväg in till höger, härifrån leder en stig på tre kilometer till reservatet.

Föreskrifter

Välkommen till Stensjön. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda, förutom på särskilt angivna platser
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet
 • fälla levande eller stående döda träd samt upparbeta liggande död ved
 • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
 • samla in evertebrater, till exempel skalbaggar och landmollusker
 • framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar
 • anlägga skoterled.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen