Naturreservat

Spåmansloken

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Den lövrika blandskogen kring lokarnas blanka vatten är som en orörd oas i ett för övrigt hårt skogsbrukat område.Gamla lövträd och gott om död ved skapar livsmiljö för lavar, vedsvampar, hackspettar och andra fåglar.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2005, utökning 2021

Storlek: 0,7 km²

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Följ väg E45 norrut från Östersund mot Lit. Ta till höger i Hökbäck, strax före Indalsälven. Passera Fjäl och fortsätt utmed älven så ligger reservatet efter någon kilometer på höger sida av vägen. Det finns ingen riktig stig in till reservatet.

Föreskrifter

Välkommen till Spåmansloken. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen