Naturreservat

Slåtthornet

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

För folket i byn Haxäng var skogen en viktig resurs. Här togs virke och ved, och resterna efter gamla gärdesgårdar vittnar om att skogen användes som betesmark. Nu får skogen stå i fred och gamla träd och kalkrik mark gör att ovanligt många arter finns här, både på marken och på träden.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2012

Storlek: 23 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger en halv mil sydost om Brunflo. Från väg E14 precis söder om Brunflo tar man av mot Rissna. I Gärde svänger man söderut, och efter fyra kilometer är man framme vid reservatets informationstavla.

Föreskrifter

Välkommen till Slåtthornet. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen