Vandring

Skärkdalen-Mor Sönnes-Hovlinsvallen

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 6.8 km

Åtgärder

Spårstatus

Okänt

Beskrivning

Många vandrar leden genom den fina skogen till Mor Sönnes stuga och vänder sedan tillbaka samma väg.

Om du vill gå hela den här turen bör du kunna ställa en bil på vardera parkering eller ha någon som kan komma och hämta då det är långt mellan de olika parkeringarna.

Leden startar i Skärkdalen och är väl upptrampad och går genom björkskog, blandskog och över myrmarker. Efter några kilometer kommer man till naturreservatet Skärvagsdalen, ett urskogsområde med fångstgropar och samiska lämningar. De äldsta furorna är flera hundra år gamla. Drygt 500 meter in i reservatet kommer du till Kari Torkils, en gammal sameskola. Du kan fortfarande se resterna efter husgrunden. Sitt gärna ner en stund på den iordningställda rastplatsen.

Fortsätt sedan längre in i reservatet och efter cirka 400 meter är du framme vid Mor Sönnes, ett välbevarat timmerhus. Huset är privatägt.

Forsätt sedan längs stigen mot Silverfallet. När du kommer fram till Öjönån kan du antingen följa ån uppströms några hundra meter tills du når till det vackra Silverfallet eller gå över bron mot Nylandsvallen.

Håll till höger när du passerat Nylandsvallen och gå de sista två km mot Hovlinsvallen.

Fjällen är ett kulturlandskap och och på flera platser pågår renskötsel. I Bergs kommun verkar fyra samebyar. Besökstrycket i fjällen ökar och därmed också risken för påverkan på renskötseln. Det är viktigt att du som fjällbesökare visar hänsyn och vet hur du bör agera där renskötsel bedrivs.

Tänk på detta när du vistas i fjällen:

  • Låt alltid renen vara ifred. Om du stöter på renar, ta en stor omväg runt eller sitt ner tyst och vänta på att de passerar.
  • Håll din hund kopplad där det finns renar. En lös hund kan orsaka stora störningar och skada för renen och renskötselarbetet.
  • Följ markerade leder.
  • Undvik att störa renar vid snölegor, de uppehåller sig där för att skydda sig mot värme och besvärliga insekter.
  • Undvik att tälta i frodiga dalgångar.
  • Cykla på vägar och för cykling avsedda leder och stigar.

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner