Naturreservat

Rogen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Landskapet som möter besökaren i Rogen liknar inget annat! Låga fjäll, storblockiga höjdryggar, uråldriga lavbehängda tallar och en labyrint av sjöar, uddar, holmar och öar. Rogen kan ibland vara svårt att vandra i, men är ett eldorado för paddling!

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1976

Storlek: 500 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Rogens naturreservat utgör hörnet av sydvästra Härjedalen. Kör söderut från Tännäs cirka två mil till Käringsjövallen. Där finns parkering och information. Man kan även komma till reservatet genom leder från Tänndalen i norr, Norge i väster och Dalarna i söder.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det förbjudet att inom naturreservatet:

 • göra åverkan på mark eller geologiska föremål
 • skada växande eller döda stående eller ikullfallna - träd, buskar och gräva upp växter eller ta bort mossa och lav
 • störa djurlivet exempelvis genom fotografering eller på annat sätt
 • göra upp eld inom på kartan särskilt angivet område kring sjöarna Bredåsjön, Rogen, Tandsjön, Abborrvikarna och Vingarna, med flera. Undantag gäller för särskilt iordningsställda och anvisade platser. Vid uppgörande av eld på övriga delar av reservatet får endast lösa grenar på marken eller till reservatet medfört eget bränsle användas.
 • framföra motordrivet fordon i terräng.
 • landa med luftfarkost på mark, vatten eller is. Dispens utan särskilda skäl får medges på endast två platser; vid Rogenstugan och vid raststugan vid Bredåsjöns utlopp.
 • framföra motorbåt eller annat motordrivet fartyg
 • framföra kanot, båt eller annat fartyg i sjöarna och vattendragen Myskelsjön-Övre Mysklansamt sjöarna Övre och Nedre Muggsjön och Urgtjärnarna
 • använda motordriven borr vid vinterfiske
 • införa levande fisk som bete vid fiske eller i annat sammanhang
 • medvetet uppehålla sig närmare myskoxar än 100 meter
 • inom reservatets gränser nyttja eller uppställa husvagn, flyttbara kojor, skjul eller liknande annat än på särskild anvisad plats. Förbudet gäller även vid tillfällig uppställning på is. Förbudet gäller dock inte bärbara lättviktstält som nyttjas för tillfällig övernattning i samband med vistelse inom reservatet. Skoterkälkar med mindre överbyggnad får medföras och nyttjas i samband med tillfällig övernattning inom reservatet. Kälkarna får ej lämnas kvar.
 • under tiden 20 april - 31 maj medföra hund. Undantag gäller för vinterrösade leder och upplåtna fiskevatten samt närmaste lämplig färdväg till vattnen.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen