Naturreservat

Rödmyrmyren

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

När skogen sluter sig över stigen möts du av en liten späd ormbunke i dunklet under granarna. Guckuskon kräver mer uppmärksamhet med sina färgglada blommor. Reservatet består av två större våtmarksområden, Rödmyrmyren och Rotmyren, och den omkringliggande skogen.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 1 km²

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Reservatet ligger en mil sydväst om Östersund. Från Frösön tar man Vallsundsbron och svänger höger efter brofästet. I Målsta tar man vänster mot Måläng och efter sju kilometer finns en parkering med informationstavla.

Föreskrifter

Välkommen till Rödmyrmyren. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området
  • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva organiserad verksamhet, exempelvis idrottsarrangemang, jaktprov, besök av stora grupper, återkommande evenemang etc.

Tillståndsplikten omfattar inte grupper med färre än 15 deltagare, samt skolklass eller förskolegrupp, som endast ägnar sig åt traditionell vandring eller turåkning vid enstaka tillfällen.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen