Naturreservat

Råtjärnberget Djupdalsberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Döda tallar lutar sig tungt mot de stora blocken. De grovgreniga tallarna står ointagliga med sin pansarbark. Enorma torrakor, höga och våldsamt grova, pekar mot toppen av Råtjärnberget där 300 år gamla tallar reser sig ur renlaven. Det är inte lättvandrat här, men häftigt!

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 2 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Reservatet ligger 1,5 mil sydost om Ytterhogdal. Från Ytterhogdal kör man mot Fåssjö, där man svänger höger mot Grytåtorpen och Känne. Sedan följer man vägskyltning längs skogsbilvägar tills man kommer till en parkering med informationstavla.

Föreskrifter

Välkommen till Råtjärnberget-Djupdalsberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda, förutom på särskilt angivna platser
 • fälla levande eller stående döda träd samt upparbeta liggande död ved
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet
 • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
 • samla in evert­ebrater, till exempel skalbagg­ar och landmollusk­er
 • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
 • snitsla spår, anordna orienter­ingskontroller eller anordna tävlingar
 • anlägga skoterled.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen