Naturreservat

Orrmyrberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Skogen är full av grova stammar och stenar med mjuka mossmössor prydda med lingon- och blåbärsris. I mossan ligger otaliga fallna granar och blir mjukare och mjukare tills de helt försvinner. Vackra, fårade, grova gråskimrande aspar är ett välkommet avbrott mot de mörkare barrträden.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2011

Storlek: 0,5 km²

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ungefär en mil norr om Hammarstrand. Från väg 87 svänger man av till Gevåg, och precis före den gamla hembygdsgården tar man skogsbilvägen som leder mot nordost. En bit in i skogen svänger man vänster, och efter fyra kilometer kommer man fram till reservatets informationstavla.

Föreskrifter

Välkommen till Orrmyrberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och mat­svamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • framföra motor­drivet fordon på barmark.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen