Naturreservat

Oldklumpen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Även om den allra största delen av naturreservatet består av gammal och nästan orörd fjällbjörk- och granskog så är det vegetationen under Oldklumpens sydvästbrant som tilldrar sig uppmärksamheten. Lågvuxna almar som sticker upp ur stenramlet är det första man ser och sedan när man fått titta sig omkring hittar man liten fetknopp, kransrams och liljekonvalj. Anledningen till dessa för området ovanliga arterna är att den soluppvärmda bergssidan ger ett varmare lokalklimat samt att det just här finns stråk av basiska bergarter som ger mycket näring till jorden.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 2,39 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Olden kör man vidare norrut förbi Frankrike och i Åkroken svänger man höger, efter ungefär en kilometer höger igen. Där vägen delar sig nästa gång är det lämpligt att parkera. För att ta sig till "Trädgården" är det enklast att gå till fots längs skogsbilvägen in till höger (den är av lite för dålig kvalitet för att köra). Efter ungefär 800 meter går skogsbilvägen över i stig med skyltning till Trädgården.

Föreskrifter

Välkommen till Old­klumpen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Jämtlands Naturkarta

Jämtlands Naturkarta

Öppna detta i appen