Naturreservat

Nybodflöten

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Väster om ån Hoan reser sig en ås med torrare vegetation och en blandskog med inslag av riktigt gamla tallar — vissa äldre än 350 år! På den östra sidan om ån finns nästan vegetationsfria blockhav, men även lavbehängda gammelgranar med 200-250 år på nacken.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1969

Storlek: 1,5 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Reservatet ligger 1,5 mil sydost om Vemdalen. Från Vemdalen kör man mot Björnrike och Vemhån. Tre kilometer före Vemhån går en bommad skogsbilväg österut, mot Västvallen och Rodovålens vindkraftpark. Här får man lämna bilen och ta till kängorna eller skidorna. Det är åtta kilometer från landsvägen till Västvallen och sedan återstår en kilometer längs en stig till reservatets gräns.

Föreskrifter

Välkommen till Nybodflöten. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • göra åverkan på levande eller döda träd och buskar
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och svampar
  • jaga, fånga eller avsiktligt döda djur, skada eller bortföra ägg och bo eller på annat sätt störa djurlivet
  • tälta eller göra upp eld
  • skräpa ner med plåt, glas, plast, papper eller annat avfall
  • framföra motordrivet fordon utan länsstyrelsens tillstånd
  • utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen