Naturreservat

Linsellborren

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Det finns en trasig och avstängd bro längs stigen efter den norra entrén. Vi hänvisar därför besökare att åka till den södra entrén. Om du åker från Linsell mot Lofsdalen tar du direkt vänster efter bron över Ljusnan. Därefter är det sju kilometer fram till södra entrén.

Beskrivning

Det här en oreglerad del av den vackra älven Ljusnan. Här kan man njuta av ett naturnära friluftsliv, kanske med ett fiskspö i handen. Bäver och utter trivs i det forsande vattnet. Längs strömmen finns de grova stenväggar; stenkistor, som byggdes för att underlätta timmerflottningen.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Beslutsår: 2001

Storlek: 1,5 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Reservatet omfattar Ljusnans sträckning mellan Linsell och Glissjöberg i Härjedalen. Det är skyltat från väg 84 och från Linsell, längs vägen som går mot Lofsdalen.

Föreskrifter

Välkommen till Linsellborren. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen