Naturreservat

Lill-Stensjön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Att besöka Lill-Stensjön är att kliva ut i det stora vilda. Här spelar tjädern ostört om våren och vattnet brusar i orörda bäckar. På myrmarkens holmar växer uråldriga tallar ännu är fulla av liv. Bredvid står gråklädda torrakor som förgäves sträcker sina spretiga fingrar mot skyn.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2008

Storlek: 3,5 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger två mil nordväst om Alsen. Från Östersund kör man via Nälden eller Trångsviken till Kougsta. Från Kougsta kör man 1,5 mil på skogsbilvägar åt nordväst för att nå reservatet.

Föreskrifter

Välkommen till Lill-Stensjön. Tänk på att det inom reser­vatet inte är tillåtet att:

  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • fälla växande eller döda träd, ta bort eller upparbeta vindfällen och död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • samla in evert­ebrater, till exempel skalbagg­ar och landmol­lusker
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
  • utan Länsstyrelsen tillstånd bedriva organiserad verk­samhet som till exempel idrotts­arrangemang, turistverksamhet, jaktprov, besök av stora grupper etc. Syftet är att motverka skada på naturmiljön. Tillståndsplikten omfattar inte grupper färre än 15 personer som ägnar sig åt traditionell vand­ring och turåkning vi enstaka tillfällen.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt förutom jakt på bäver. Punkt 8 utgör inte något hinder för terräng­transport av fälld älg eller björn med fordon. Detta förut­sätter att fordon med lågt marktryck används och att kortaste och lämpligaste körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen