Naturreservat

Korallgrottan

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Korallgrottan har bildats på samma sätt som Bjurälvens vackra och mycket speciella landskap. Vatten har sipprat fram genom sprickor i kalkstenen och bildat vindlande grottor. Korallgrottans grottsystem är över fem kilometer långt och bör INTE utforskas på egen hand!

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1994

Storlek: 26 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Korallgrottan ligger några mil väster om byn Ankarvattnet i norra Jämtland. Där vägen korsar Leipikälven finns parkeringsplats.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Korallgrottans naturreservat. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon i terräng. Vissa undantag för leder i reservatet framgår av länsstyrelsens terrängkörningskungörelse
  • ställa upp hus- eller släpvagn
  • göra åverkan på mark eller geologiska föremål
  • bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att plocka eller gräva upp växter
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
  • störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering eller på annat sätt
  • medföra hund som inte är kopplad
  • beträda grottgångarna förutom i guidad grupp (några ytterligare undantag finns).

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen