Naturreservat

Knätten

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Mellan Älvros och Sveg finns detta lätt nåbara naturreservat som fått sitt namn av berget i västra delen. Här får du uppleva en gammal tallskog med inslag av olika sorters våtmarker.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2021

Storlek: 1 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Vägbeskrivningen utgår från Sveg. Följ väg E45 mot Älvros. Sväng vänster in på en skogsbilväg efter cirka 1 mil. Följ den cirka 1,5 kilometer och sedan är du framme vid naturreservatet

Föreskrifter

Välkommen till Knätten. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang,
  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner