Naturreservat

Jougdadalen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet omfattar hela dalgången mellan Jerikklumpen och Klumpvattnet. Genom dalen rinner Jougdån som senare mynnar i Vattudalen. I detta oreglerade vattensystem, med sjöar som ligger likt ett pärlband efter varandra och kantas av orörd skog, bjuds besökaren på riktig vildmark.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1993

Storlek: 320 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Strax väster om Lidsjöberg, halvvägs mellan Strömsund och Gäddede längs väg 342, tar du vägen norrut mot Risede och Trångmon. Från Hovde eller Blomhöjden längs denna väg når du reservatet.

Föreskrifter

Välkommen till Jougdadalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • framföra motordrivet fordon i terräng. Vissa undantag för leder med mera framgår av länsstyrelsens terrängtrafikkungörelse
  • utan länsstyrelsens tillstånd landa med luftfarkost.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen