Naturreservat

Havmyren

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Största delen av området består av myrar, sumpskogar, bäckar och tjärnar. På en stor del av myrområdena växer glest med tallar, vilket ger området en vacker och mycket speciell karaktär. Här och där spretar spöklika torrakor mot skyn.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 5 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Reservatet ligger en halv mil söder om Sidsjö, sydväst om Bräcke. Från västra utkanten av Sidsjö kör man söderut mot Östboda. Efter knappt en halv mil tar man höger in på en skogsbilväg, som man följer 3,5 kilometer tills man når reservatets informationstavla.

Föreskrifter

Välkommen till Havmyren. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser, om sådana finns
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner