Naturreservat

Haugröningan

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Haugröningan är ett kalkpåverkat, fuktigt och örtrikt skogsparti längs Långmyrens östra sida. Här står mäktiga gamla granar och tallar omgivna av midjehög stormhatt och brudborste. Ungefär hälften av reservatet är skog och resten är myrmark.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 1 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Reservatet ligger strax väster om väg 321, mellan Hallen och Myrviken. En mil norr om Myrviken svänger man av från väg 321 mot Möckelåsen. I Möckelåsen tar man till höger och efter sju kilometer är man framme vid reservatets gräns.

Föreskrifter

Välkommen till Haugrön­ingan. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser, om sådana finns
  • framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området
  • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva såväl kommersiell som icke kommers­iell organiserad verksamhet, exempelvis idrottsarrangemang, turistverksamhet, jaktprov, besök av stora grupper, återkommande evenemang etc. Tillståndsplikten omfattar inte grupper med färre än 15 deltagare samt skolklass eller förskolegrupp som endast ägnar sig åt traditionell vandring eller turåkning vid enstaka tillfällen.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen