Naturreservat

Fagerbäcken

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här får du uppleva riktigt gamla tallar, vissa är cirka 380 år gamla. I de frodiga och fuktiga bäckdalgångarna finns gammal granskog med många döda träd som ligger ner på marken. De har brutits ner i olika stadier och utgör en tummelplats för insekter och fåglar. Och för de som gillar kulturhistoria så finns det en ravin där traditionen säger att jätten Gumjan bott.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 77 hektar

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Följ väg E45 till cirka 4 kilometer nordväst om Ytterhogdal och sväng av mot sydväst på Jämnävägen. Kör Jämnävägen cirka 7,5 kilometer och sväng sedan av åt vänster. Alternativt sväng av E45 i Älvros och följ Jämnävägen cirka 17 kilometer mot nordost och sväng sedan av åt höger. Efter att ha svängt av Jämnävägen: följ vägen i cirka 300 meter, håll till höger i vägskälet och fortsätt cirka 400 meter till. Promenera de sista 200 meter fram till den norra gränsen av naturreservatet.

Föreskrifter

Välkommen till Fagerbäcken. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • klättra på bergets lodytor i område enligt karta, bilaga 1,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra militär övningsverksamhet,
  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön,
  • sköta registrerade kulturlämningar som markeras på karta, bilaga 1.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner