Naturreservat

Djupsjöbäcken

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I denna gamla granskog har naturen haft fritt spelrum de senaste hundra åren. Resultatet är ett stilla rum med djupa mattor av lingonris och mjuka mossklädda stenar där träden får åldras med värdighet. Den rofyllda stillhet som besökaren upplever är egentligen ett sken som bedrar. En skog med så stor variation av löv och barr, så många gamla träd och så rika mängder av död ved, är hemvist för ett myller av arter.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2013

Storlek: 0,5 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger en dryg mil sydväst om Mörsil. Från Mörsil kör man söderut, över Indalsälven, och efter sex kilometer tar man höger och kör mot Sönner-Djupsjön. Efter sju kilometer går en bommad skogsbilväg in mot höger. Härifrån är det en kilometer att vandra till reservatet.

Föreskrifter

Välkommen till Djupsjöbäcken. Tänk på att det inom reservatet är inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, annat än med medhavd ved
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen