Naturreservat

Blektjärn

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Det här området är länets största kända kalkbarrskog. Här finns en mycket rik flora och höga naturskogskvaliteter, samt rester av en gammal fäbodvall.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 1 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Reservatet ligger tre kilometer nordost om Stavre. Följ vägskyltning från E14 i Mälgåsen, efter drygt två kilometer längs grusvägen kommer man till en parkeringsficka med en informationstavla.

Föreskrifter

Välkommen till Blektjärn. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda
  • framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • utföra vetenskapliga undersökningar utan Länsstyrelsens tillstånd.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner