Naturreservat

Blektjärn

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Det här området är länets största kända kalkbarrskog. Här finns en mycket rik flora och höga naturskogskvaliteter, samt rester av en gammal fäbodvall.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 1 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Reservatet ligger tre kilometer nordost om Stavre. Följ vägskyltning från E14 i Mälgåsen, efter drygt två kilometer längs grusvägen kommer man till en parkeringsficka med en informationstavla.

Föreskrifter

Välkommen till Blektjärn. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda
  • framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • utföra vetenskapliga undersökningar utan Länsstyrelsens tillstånd.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen