Naturreservat

Bjurälven

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Bjurälven rinner fram över ett tre kilometer långt område med kalkberggrund. När vattnets kolsyra reagerar med den kalkrika berggrunden vittrar stenen och bildar häftiga stenformationer. Många blommor trivs också i den kalkrika miljön.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1982

Storlek: 23 km²

Kommuner: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Avtagsvägen till Bjurälven ligger längs Vildmarksvägen, några kilometer norr om Ankarvattnet. Där vägen tar slut, vid gården Leipikvattnet, finns parkeringsplats, rastplats och torrdass. Här finns informationsskyltar och skyltade leder in i naturreservatet. Korallgrottans naturreservat angränsar söder om reservatet.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon i terräng
 • ställa upp hus- eller släpvagn
 • göra åverkan på mark eller geo­logiska föremål
 • bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vege­tationen i övrigt genom att plocka eller gräva upp växter
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering eller på annat sätt
 • medföra hund som inte är kopplad
 • tälta annat än på härför upplåtna platser
 • göra åverkan på mark eller geologiska föremål eller bortföra mineral eller andra geologiska formationer
 • utan Läns­styrelsens tillstånd dyka i områdets vattenfyllda underjordiska grottsystem.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempel­vis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen