Naturreservat

Berge urskog

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Berge är en riktig pärla bland gammelskogarna! Här finns grova tallar, där någon är nästan 600 år gammal och full med spår av bränder. Här finns vackra blommor, fåglar och en liten sjö, Gråsjön.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 0,7 km²

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Från väg E45 åker man till Tandsbyn och mitt i samhället tar man avtagsvägen åt sydost. En knapp mil senare, efter byn Berge, finns en parkeringsficka med informationstavla på höger sida av vägen.

Föreskrifter

Välkommen till Berge urskog. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motordrivet fordon
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen