Naturreservat

Ändsjön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Frösöns enda sjö är ett paradis för både fåglar och besökare. Eftersom den ligger intill vägar, busslinjer och bostadsområden är den ett populärt besöksmål året om. Här kan du spana på fåglar, jogga, ta ett långpass på skidor eller fika med barnen på Skidleken.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Beslutsår: 1975

Storlek: 1 km²

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Största parkeringen finns vid Skidleken på Lövstavägen. Stadsbussarna nr 9 stannar vid hållplats Frösö Skidlek.

Föreskrifter

Välkommen till Ändsjön. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • störa djurlivet, exempelvis genom att från nära håll fotografera, klättra i boträd eller bortföra eller skada ägg eller bo
  • gräva upp buskar, örter, gräs, mossor eller lavar
  • färdas på sjön under den tid den är isfri
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
  • i övrigt vidta åtgärder som strider mot syftet med reservatet.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen