Naturreservat

Andersön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Bara en och en halv mil från Östersund ligger detta härliga friluftsområde. På sommaren är det bad och picknick som gäller. Soliga vårvinterdagar kan du ta skidorna och njuta av ön från sjösidan.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1968

Storlek: 10 km² varav 3,5 km² land

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och delvis Natura 2000-område

Hitta hit

Från Östersund kör man via Frösön över Vallsundsbron, över till andra sidan Storsjön. Därefter svänger man höger mot Orrviken. Efter en dryg mil, strax före Sunne kyrka, tar man till höger mot Norderön. En skylt finns vid den smala grusväg som leder in i reservatet.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.

Inom Andersön naturreservat är det förbjudet att:

 • elda, förutom på särskilt iordningställda platser med medhavd eller av förvaltaren utkörd ved
 • fälla levande eller stående döda träd samt upparbeta liggande död ved
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet. (Gäller även döda grenar på levande träd.)
 • plocka och samla in naturprodukter som vedsvampar, lavar och mossor med undantag för bär och matsvamp
 • samla in evertebrater, till exempel skalbaggar, snäckor och andra landmollusker
 • framföra motordrivet fordon annat än längs vägen
 • anlägga skoterled
 • bedriva kommersiell eller icke kommersiell organiserad verksamhet som idrottsarrangemang, turistverksamhet eller jaktprov utan Länsstyrelsens tillstånd. (Tillståndsplikten omfattar inte grupper med färre än 35 deltagare som endast ägnar sig åt traditionell vandring, turåkning eller liknade vid enstaka tillfälle).

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Jämtlands Naturkarta

Jämtlands Naturkarta

Öppna detta i appen