Strangellsbodarna

I gammelskogen flyter Örån stilla fram. Friden i skogen har flera gånger brutits av skogsbränder och på stubbar och tallstammar finns spår av hela fem skogsbränder. De äldsta tallarna är 200-250 år gamla och ordentligt grova. Att en och annan guckusko hänger läpp i skogen är ett tydligt tecken på kalkrik mark. Mitt i området ligger Strangellsbodarna, en gammal fäbod.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse